Es necessiten més recursos i una major competència de gènere perquè les mesures d'igualtat científica siguin efectives

Les dones i els homes que investiguen a Espanya perceben de manera molt diferent la desigualtat de gènere al seu entorn laboral. Les dones i els homes que investiguen a Espanya perceben de manera molt diferent la desigualtat de gènere al seu entorn laboral, Les dones i els homes que investiguen a Espanya perceben de manera molt diferent la desigualtat de gènere al seu entorn laboral 46% Les dones i els homes que investiguen a Espanya perceben de manera molt diferent la desigualtat de gènere al seu entorn laboral, Les dones i els homes que investiguen a Espanya perceben de manera molt diferent la desigualtat de gènere al seu entorn laboral 10% Les dones i els homes que investiguen a Espanya perceben de manera molt diferent la desigualtat de gènere al seu entorn laboral.

Continua llegint